Category: health news

การเปลี่ยนแปลงการรุกรานทางกายภาพ

Post in health news

การเล่นวิดีโอเกมที่มีความรุนแรงโดยวัยรุ่นมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของการรุกรานทางกายภาพ แม้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่ในเรื่องนี้เห็นพ้องกันว่าการเล่นวิดีโอเกมที่มีความรุนแรงดูเหมือนจะเพิ่มความก้าวร้าวทางร่างกายชนกลุ่มน้อยเสียงยังคงโต้แย้งเรื่องนี้อยู่ เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโต้แย้งในหัวข้อนี้นักวิจัยของ Dartmouth

การฟื้นตัวของโรคหลอดเลือดสมอง

Post in health news

การวิจัยโรคหัวใจและไตที่ดยุคได้ให้การสนับสนุนงานนี้ ทีมวิจัยร่วมกันอาจพบความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในการฟื้นตัวของโรคหลอดเลือดสมองโดยเน้นความอ่อนแอในสมองของผู้ป่วยที่มีระดับ FGF23 สูง ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่มีอาหารสดอาจมีระดับ FGF23 อยู่ในระดับสูงและทำให้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น ขั้นตอนต่อไปตาม Bonilha

การพัฒนายากล่อมประสาทชนิดใหม่

Post in health news

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้านี้ทำให้เราคิดว่าภาวะซึมเศร้าเกิดจากการขาดเซลล์ใหม่อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ไม่ได้อธิบายถึงผลการวิจัยทั้งหมดเนื่องจากอาการซึมเศร้าอาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีความบกพร่องนี้ สิ่งที่เรารู้ว่ากระบวนการนี้เป็นสิ่งที่เรียกร้องทางเมตาบอลิและต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากสิ่งนี้ทำให้เราต้องสงสัยว่าเป็นสาเหตุหลักของภาวะซึมเศร้า