นั่งร้านทำพิษอาสนวิหารน็อทร์ดามอาจต้องรอยาวถึง 2021 กว่าจะได้ซ่อม

Post in news

พระอธิการแห่งอาสนวิหารน็อทร์ดาม ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่า มีโอกาสเพียงร้อยละ 50 ที่จะรักษาน็อทร์ดามไว้ได้ เนื่องจากนั่งร้านที่ติดตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กำลังส่งผลเสียต่อโครงสร้างทรงโค้งของน็อทร์ดามแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสงานบูรณะอาจจะยังไม่เริ่มจนกว่าจะถึงปี 2021

เนื่องจากปัจจุบัน อาสนวิหารยังคงอยู่ในอันตรายจนกว่าจะสามารถย้ายนั่งร้านที่เหลือออกไปจนหมดมีโอกาสร้อยละ 50 ที่นั่งร้านจะล้มใส่โครงสร้างทรงโค้ง 3 โครง เพราะฉะนั้นตอนนี้อาสนวิหารกำลังอยู่ในสภาพเปราะบางอย่างยิ่งบางส่วนของท่อนั่งร้านราว 50,000 ท่อที่ไขว้กันไปมาด้านหลังน็อทร์-ดาม ได้รับความเสียหายขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ การเคลื่อนย้ายท่อนั่งร้านออกโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากไปกว่าเดิม จึงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของงานบูรณะช่วงต้น