จีนบังคับสื่อต้องสอบความจงรักภักดีต่อสีจิ้นผิง

Post in news

สำนักงานควบคุมสื่อของจีนภายใต้กระทรวงสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคได้ออกประกาศว่าผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการนับหมื่นคนที่ทำสำนักข่าวในมือรัฐบาลทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ข่าว จะต้องเข้ารับการทดสอบเรื่องแนวคิดและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ และมีคำสั่งให้ตั้งกลุ่มศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

บรรดาสื่อจีนจะต้องทำแบบทดสอบผ่านแอปพลิเคชันศึกษาเพื่อเสริมสร้างชาติมั่นคง แต่ก็มีการเล่นกับคำว่าสีที่ทำให้แอปพลิเคชันนี้อาจแปลได้ว่าศึกษาสีชาติมั่นคง โดยกระทรวงสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรค สามารถสอดส่องความคืบหน้าการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ทางสำนักงานควบคุมสื่อชี้ว่าจะออกอายุบัตรสื่อมวลชนที่ได้รับการอัปเดตใหม่ ให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้น โดยผู้ที่ทดสอบไม่ผ่านมีโอกาสแก้ตัวหนึ่งครั้ง